Disse får midler fra Aksept Solidaritetsfond

Forrige fredag behandlet tildelingsgruppen for Aksepts Solidaritetsfond søknadene om midler til viktig arbeid på hivfeltet verden over. Etter årets Hagekonsert var det samlet inn over 100.000 kr som uavkortet skulle gå til prosjekter som jobber hiv-forebyggende eller for ivaretakelse av hiv-positive utenfor Norges landegrenser.

Slik kan du gi ditt bidrag til Solidaritetsfondet

Totalt kom det inn 10 søknader i år, og mange av prosjektene har i år valgt å satse på tiltak som vil gi den enkelte mulighet til å bedre sin egen livssituasjon gjennom bruk av egne ressurser og evner. Solidaritetsfondet besluttet i år og støtte fire prosjekter. Vi ønsker mottakerne lykke til med prosjektene de nå får muligheten til å realisere. Under kan du lese mer om disse.

Cheerful Association – Ghana
Organisasjonen vi jobber for å styrke hiv-positives kapasitet til å ta vare på seg selv. Deres erfaring er at  stigma, fordommer og fattigdom er utfordringer som rammer de hiv-positive i Ghana. Mangel på mat og generell dårlig helse gir utfordringer knyttet til å følge opp bruken av medisinen. Med midler fra Solidaritetsfondet vil organisasjonen bidra til å gi de hiv-positive informasjon og kunnskap som styrker kapasiteten til å ta vare på og styrke sin egen helse. De vil også få mulighet til styrke sitt oppsøkende arbeid slik at du kan møte flere av dem som av helsemessige årsaker ikke er i stand til å søke hjelp og støtte.

Love and Solidarity – Uganda
Prosjektet retter seg mot eldre som elver med hiv/aids. I tillegg til rådgivning, helseshjelp og omsorg har organisasjonen et økt fokus på hjelp til selvhjelp. De skriver i sin søknad at  menneskene de møter har behov for næringsrik mat, men også å oppleve en meningsfylt hverdag. Midlene fra årets tildelingen vil gå til å kjøpe et stykke gjord hvor de hiv-positive selv skal kunne dyrke grønnsaker og bønner. Gjennom dette vil de selv kunne være med å bidra til å ivareta egen helse, og sikre seg selv og andre næringsrik mat i mange år fremover.

Greenlight – Etiophia, Addis Abeba
Organisasjonen jobber for at unge kvinner som lever med hiv selv skal kunne være med å skape sin egen fremtid, skaffe seg arbeid og styrke egen verdighet. Midlene fra Solidaritetsfondet vil bidra til å opprettet et spare og lånetilbud for kvinnene, som gjennom mikrolån får mulighet til å starte opp sine egne forretningsvirksomheter. Kvinnene vil som gruppe få jevnlig veiledning fra Greenlight i etableringsprosessen og samtidig kunne benytte seg av råd og veiledningen ved organisasjonens helsestasjon.

Dia Logs – Latvia
Organisasjonen tilbyr en rekke psykososiale tiltak rettet mot mennesker som lever med hiv og for deres familier. Deriblant individuell rådgivning og sosiale samlingssteder hvor man kan møte andre og dele erfaringer. I tillegg jobber Dia Logs for å spre oppdatert kunnskap om hiv, samt for å forebygge nye tilfeller gjennom testing for hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner. Med midler fra årets tildeling vil Dia Logs vil nå kunne arrangere temakvelder og seminarer for mennesker som lever med hiv. I tillegg vil det bli arrangert en to dagers sommerleir for familier berørt av hiv.

Denne artikkelen er kategorisert under Ukategorisert. Bokmerk permanent lenke. Stengt for kommentarer og tilbakesporinger.
 • Aktivitetskalender

  • tir 12 des, 17:00

   Datahjelp

   Øyvind hjelper til med forskjellige Software-problemer data, nettbrett og mobil

  • ons 13 des, 17:00

   Pinnekjøttmiddag og 30 årsmarkering for hivpositive brukere

  • fre 22 des, 12:00

   Julelunsj