Mestringskurs for migranter

Aksept arrangerer mestringskurs for asylsøkere og innvandrere 3 ganger i året. Kurspakken består av to kursnivåer som bygger på hverandre: Mestringskurs 1 og 2. Kursene går over 5 dager og holdes i Aksepts lokaler. Deltakerne har tilbud om opphold på Aksept helgen før og/eller etter kurset. Dette gir økt mulighet for nettverksbygging og tid til individuell veiledning.

Datoer for kurs 2018:
Trinn 1
                     19. – 22. April 2018
Trinn 1                    25. – 28. Oktober 2018

Trinn 2                    14. – 17. Juni 2018

Kurs og opphold på Aksept er gratis, og vi dekker reiseutgifter.

Vi ser det som svært viktig å nå fram til hivpositive migranter med psykososiale tiltak, både for å ivareta dem og for å forebygge nysmitte. Svært mange lever i skjul med diagnosen og strever med selvstigmatisering, depresjoner og ensomhet. Mange mangler kunnskap om hvordan de kan ivareta egen helse, både psykisk og fysisk. Vi erfarer at kunnskap om hiv bevisstgjør den enkelte i forhold til egenomsorg og ansvar for andre. Evalueringen viser at innholdet i kursene bidrar til å styrke den enkeltes framtidshåp og livsmestring.

Vi involverer ressurspersoner og deltakere fra tidligere mestringskurs i utviklingen og gjennomføringen av programmet.

Målsettinger med kursene er å:

 • Bidra til god fysisk og psykisk helse hos deltakerne.
 • Øke kunnskap om hiv, seksualitet, helserelaterte livsstilsfaktorer og rettigheter og plikter som hiv-positiv i Norge.
 • Bygge nettverk deltakerne i mellom som forebygger isolasjon og ensomhet og reduserer stigma.
 • Redusere nysmitte blant mennesker som har vært eller er i en migrasjonssituasjon.

Kursene er en blanding av kunnskapsformidling, tid for diskusjon og refleksjon, utprøving av egne ferdigheter og bearbeiding av egen historie. Vi veksler mellom grupper og plenum og stimulerer til likepersonssarbeid.

Det faglige innholdet i våre mestringskurs fokuserer på basiskunnskap om hiv, rettigheter, ansvar og plikter. Videre på fysisk, seksuell og psykisk helse og bevisstgjøring av ressurser og egenomsorg. Vi tolker til aktuelle språk gjennom hele kurset.

Vi ser at det faglige innholdet er av stor betydning for deltakerne. Men i et mestringsperspektiv er det å møte andre i samme situasjon uvurderlig. Når vi vet at stigma er en stor utfordring, er det viktig å legge til rette for å kunne dele historier og knytte vennskap og kontakter i trygge omgivelser.

Vi er avhengig av et godt samarbeid med fagpersoner som er i kontakt med hivpositive migranter for å nå frem med informasjon om tilbudet.

Dersom du ønsker mer informasjon, ta kontakt med

Girmay Assemahegn: girmay@aksept.org, telefon 23 12 18 20, mobil: 917 19 364  eller

Unni Mortensen: unni@aksept.org, telefon 23 12 18 20

 

 • Aktivitetskalender

  • fre 20 jul, 11:00

   Åpent miljø

   Lunsj kl. 12:00

  • tir 24 jul, 16:00

   Åpent miljø

   Middag kl. 17:00

  • ons 25 jul, 16:00

   Åpent miljø

   Middag kl. 17:00

  • fre 27 jul, 11:00

   Åpent miljø

   Lunsj kl. 12:00

  • tir 31 jul, 16:00

   Åpent miljø

   Middag kl. 17:00

  • ons 1 aug, 16:00

   Åpent miljø

   Middag kl. 17:00

  • fre 3 aug, 11:00

   Åpent miljø

   Lunsj kl. 12:00

  • tir 7 aug, 16:00

   Åpent miljø

   Middag kl. 17:00

  • ons 8 aug, 16:00

   Åpent miljø

   Middag kl. 17:00

  • fre 10 aug, 11:00

   Åpent miljø

   Lunsj kl. 12:00

  • tir 14 aug, 16:00

   Åpent miljø

   Middag kl. 17:00

  • ons 15 aug, 16:00

   Åpent miljø

   Middag kl. 17:00

  • fre 17 aug, 11:00

   Åpent miljø

   Lunsj kl. 12:00

  • tir 21 aug, 16:00

   Åpent miljø

   Middag kl. 17:00

  • ons 22 aug, 16:00

   Åpent miljø

   Middag kl. 17:00

  • fre 24 aug til søn 26 aug

   Kreativ helg

  • fre 24 aug, 11:00

   Åpent miljø

   Lunsj kl. 12:00

  • tir 28 aug til ons 29 aug

   Hospitering for helse- og sosialpersonell

  • tir 28 aug, 16:00

   Åpent miljø

   Middag kl. 17:00

  • ons 29 aug, 16:00

   Åpent miljø

   Middag kl. 17:00

  • fre 31 aug, 11:00

   Åpent miljø

   Lunsj kl. 12:00

  • tir 4 sep, 16:00

   Åpent miljø

   Middag kl. 17:00

  • ons 5 sep, 16:00

   Åpent miljø

   Middag kl. 17:00

  • fre 7 sep, 11:00

   Åpent miljø

   Lunsj kl. 12:00

  • tir 11 sep, 16:00

   Åpent miljø

   Middag kl. 17:00

  • ons 12 sep, 16:00

   Åpent miljø

   Middag kl. 17:00

  • fre 14 sep, 11:00

   Åpent miljø

   Lunsj kl. 12:00

  • tir 18 sep, 16:00

   Åpent miljø

   Middag kl. 17:00

  • ons 19 sep, 16:00

   Åpent miljø

   Middag kl. 17:00

  • fre 21 sep, 11:00

   Åpent miljø

   Lunsj kl. 12:00

  • tir 25 sep til ons 26 sep

   Hospitering for helse- og sosialpersonell

  • tir 25 sep, 16:00

   Åpent miljø

   Middag kl. 17:00

  • ons 26 sep, 16:00

   Åpent miljø

   Middag kl. 17:00

  • fre 28 sep, 11:00

   Åpent miljø

   Lunsj kl. 12:00

  • tir 2 okt, 16:00

   Åpent miljø

   Middag kl. 17:00

  • ons 3 okt, 16:00

   Åpent miljø

   Middag kl. 17:00

  • tor 4 okt til søn 7 okt

   Høsttreff for barn og ungdom

  • fre 5 okt, 00:00

   Åpent miljø er stengt grunnet kurs

  • fre 5 okt, 11:00

   Åpent miljø

   Lunsj kl. 12:00

  • tir 9 okt, 16:00

   Åpent miljø

   Middag kl. 17:00

  • ons 10 okt, 16:00

   Åpent miljø

   Middag kl. 17:00

  • fre 12 okt, 11:00

   Åpent miljø

   Lunsj kl. 12:00

  • tir 16 okt, 16:00

   Åpent miljø

   Middag kl. 17:00

  • ons 17 okt, 16:00

   Åpent miljø

   Middag kl. 17:00