Om Aksept

Aksept er et landsdekkende psykososialt senter for alle som er berørt av hiv. Aksept er også et ressurssenter for alle som ønsker mer kunnskap om hiv og hvordan det er å leve med hiv i Norge i dag. Vi arbeider med forebygging av nye hivtilfeller gjennom vårt hurtigtesttilbud og informasjonsarbeid.

Siden 1987 har senteret vært en viktig aktør i arbeidet med å ivareta mennesker som lever med hiv og de som har blitt berørt. I 1987 så Liv Fisknes, gateprest i Kirkens Bymisjon, at mange aidssyke mennesker ikke hadde noe sted å gjøre av seg, og ikke hadde menneskelig støtte og omsorg i sin svært vanskelige situasjon. Etter søknad fra Kirkens Bymisjon gikk Oslo kommune inn og finansierte driften av «Kontaktsenteret for mennesker som rammes av hiv og aids», og ba om at man særlig skulle legge vekt på arbeidet med sårbare grupper.

Aksept søkte etter hvert om midler for å utvide driften til å omfatte sengeavdeling og hospice for aidssyke. I 1997 fikk vi bevilget penger til utvidelse av Aksept for å kunne tilby rekreasjon, rehabilitering og omsorg ved livets slutt. I 1999 flyttet Aksept til dagens lokaler i Fagerheimgata16. Huset var tilrettelagt for å være et godt sted å dø, et hospice for aids-syke. Men innen flyttingen var gjennomført var effektive hiv-medisiner kommet (ART) og aidsepidemien avblåst. Aksept har derfor blitt et sted hvor mennesker får støtte til å leve best mulig med sin diagnose.

Senteret har et miljøtilbud, en poliklinikk og et døgntilbud. I Aksepts miljø kan du møte mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Det er et mangfold av livserfaring og kunnskap. Det alle har felles, er erfaring i å leve med hiv eller nær en som lever med hiv. Alle som henvender seg til oss skal møte medarbeidere som har reflektert over egen livserfaring og har mot til å møte deg på en åpen og inkluderende måte. Vårt mål er å bidra til at den enkelte i størst mulig grad kan få realisert sine livsmuligheter. Medarbeiderne har mye kunnskap om de utfordringer en hivdiagnose kan medføre.

 

VISJON

Mennesker som lever med hiv har et godt liv i nære relasjoner og i samfunnet.

Kunnskap

Aksept bidrar til å heve kunnskapsnivået om hiv i samfunnet gjennom informasjonsformidling, undervisning og rådgivning.

Omsorg

Aksept er tilgjengelig for mennesker som lever med hiv og gir omsorg gjennom samtaler, korttidsopphold, fellesskap, hjelp og støtte.

Mestring

Aksept vil bidra til at alle som bruker senteret blir styrket i sin livsmestring slik at de i størst mulig grad har kontroll over egen livssituasjon og helsetilstand.