Solidaritetsfondet

I 2006 opprettet Aksept et eget fond, Aksept´s Solidaritetsfond, for bistand til hiv- og aidsprosjekter i utlandet. Inntektene til fondet kommer hovedsakelig fra innsamling i forbindelse med vår årlige hagekonsert.

Søknadsfrist for å søke midler fra fondet er 1. september hvert år. Søknaden sendes til Aksept, enten på epost eller i posten. For mer informasjon, kontakt oss.

 

I 2016 ble det tildelt til sammen kr. 100 000,- til følgende organisasjoner  som skal gjennomføre sine prosjekter i løpet av 2016/17:

  • Dia+Logs, Latvia
  • Tanerela, Tanzania
  • Cheerful Support Group, Ghana
  • To Hender, Uganda
  • Sister Amadeo, Uganda
  • Together We Can, Uganda
  • Burundisk-Norsk Nettverk, Burundi

 

Et lite bidrag gjør stor forskjell i arbeidet i disse fattige landene. Alle gaver som gis i tilknytning til Aksepts årlige hagekonsert, samt overskuddet fra salg av mat og drikke, går uavkortet til vårt solidaritetsarbeid.

Det er også mulig å gi til fondet utenom konserten.

Gavekonto:  7011 05 19298 (merk innbetalingen ”Solidaritetsfond”).
Vipps: [ditt beløp] til 18041 – AKSEPT SENTER FOR HIV

 • Aktivitetskalender

  Ingenting fra tor 17 aug til tir 14 nov.